Нашите продукти

Уважаеми клиенти, продължаваме да приемаме поръчки на e-mail office@polo1.bg или на тел. 032 950 195 / 0888 408 794

Headings Vino

Heading 1

65px

Cinzel, serif,  Lineheight 78px, Letterspacing 6.5px, font-weight regular

Headnig 2

35px

„Cinzel“, serif, Linehight 36.05px, Letterspacing 7px, font-weight regular

Heading 3

28px

„Cinzel“, serif, Linehight 36.4px, Letterspacing 3.36px, font-weight regular

Heading 4

19px

„Catamaran“, sans-serif, Linehight 26.6, Letterspacing 1.52px, font-weight light

Heading 5

18px

„Cinzel“, serif, Lineheight 27px, Letterspacing 2,7px, font-weight regular

Heading 6

17px

„Old Standard TT“, Lineheight 27.2, Letterspacing 0.17, weight regular, style italic

Paragraph

15px

„Catamaran“, sans-serif, Lineheight 27px, Letterspacing 0.45px